Фізичне виховання: дистанційне навчання

fizichne

     Збереження та зміцнення здоров’я молоді є одним із головних завдань соціальної програми нашої держави. В аспекті суттєвого погіршення психофізичної готовності студентської молоді питання збереження її здоров’я неможливо розглядати поза контекстом фізичного виховання, що має у цьому ракурсі неабияке соціальне значення. Причому, якість вищої освіти ототожнюють із якістю підготовки працездатних фахівців, що забезпечується належним станом їхнього здоров’я та є головним рушієм прогресу у всіх сферах діяльності суспільства та держави. В умовах упровадження карантинних заходів це набуває надзвичайної актуальності, коли весь час студенти вимушені витрачати лише на розумову активність. Саме тому питання збереження та покращення здоров’я студентської молоді, зважаючи на реалії сьогодення, є одним із найактуальніших.

    Адекватною та єдино можливою відповіддю на виклики сучасності є використання технологій дистанційного навчання студентів для ефективної реалізації їхнього фізичного виховання в умовах карантину. При цьому однією з ключових проблем стає належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів для збереження їхнього здоров’я в умовах украй обмеженої рухової активності.

 

Загальні вимоги щодо оцінювання студента

     В умовах карантину навчальний процес перемістився в онлайн-режим. Проте не тільки студентам, а й всім не потрібно забувати вдома дотримуватися основ здорового способу життя, режиму праці та відпочинку, харчування та занять фізичними вправами і фізичними навантаженнями. Враховуючи таку ситуацію, колектив кафедри фізичного виховання і спорту підготував умови для дистанційного навчання для студентів 1-2 курсів Університету, включаючи теоретичний та практичний блоки.

dist fiz k 2       Дистанційні заняття студентів з фізичного виховання здійснюються за допомогою використання технічних та інформаційних засобів, навчальних ресурсів, безпосередньо за допомогою додатку Microsoft Teams, а також через сервіси Viber, Zoom, Facebook, електронної пошти та мобільного зв’язку з викладачами кафедри.

       Викладачі кафедри, опановуючи цифрові технології навчання, застосовують найбільш вдалі методичні прийоми для опанування навчальної програми студентами на віддалі, підбирають такі тренування, відео-лекції, майстер-класи, завдання та комплекси вправ для розвитку фізичних якостей, що не потребують спеціального обладнання, інвентарю та можуть бути виконані в домашніх умовах.

       Студентські фото- та відеозвіти з виконання вправ і складання нормативів, тестові завдання, робота з теоретичними матеріалами, постійне спостереження за станом здоров’я є нашими пріоритетами в роботі.

     Студенти ХНУМГ 1-2 курсів денної форми навчання під час карантину мають виконати завдання другого модуля дисципліни фізичне виховання - «Дистанційне навчання», що складається з двох блоків: теоретичного та практичного.

       Теоретичний блок

             

        Завданнями теоретичного блоку є – написання реферату та виконання тесту на знання правил змагань з обраного виду спорту;

       - перелік тем та вимоги до написання й оцінювання реферату (завдання з теоретичного блоку - реферат), (реферат з ЛФК). Приклад  оформлення реферату;

       - перелік 11 тестів та вимоги до виконання й оцінювання тестів з видів спорту:

    Армспорт - ссилка на команду у Teams

     Атлетична гімнастика - ссилка на команду у Teams

     Аеробіка - ссилка на команду у Teams

     Бадмінтон, настільний теніс - ссилка на команду у Teams

     Баскетбол - ссилка на команду у Teams

     Боротьба дзюдо - ссилка на команду у Teams

     Волейбол - ссилка на команду у Teams (викл. Посипайко А. О.)

     Волейбол - ссилка на команду у Teams (викл. Клюка А. М.)

     Пауерліфтинг; - ссилка на команду у Teams

     Пілатес; - ссилка на команду у Teams

     Футзал; - ссилка на команду у Teams

      ЛФК; - ссилка на команду у Teams

      Виконати один тест (із запропонованих) з обраного виду спорту та надіслати викладачу для перевірки. Теми тестових завдань в рамках однієї групи можуть повторюватися не більше 3-х разів.

       Зробити реферат з обраної теми (із запропонованих) і надіслати викладачу для перевірки. Теми рефератів у рамках однієї групи не можуть повторюватися.

       Викладачі контролюють теми тестових завдань і теми рефератів за датою отримання виконаної роботи від студента.

       З питань виконання завдань підтримуйте контакти з викладачем групи.

       Практичний блок

       Завдання з практичного блоку – зняти відеофільм з власним виконанням комплексу вправ з фізичного виховання або окремих вправ комплексу.

       Виконання – розробити комплекс фізичних вправ, зняти відеофільм (на телефон) з власним виконанням цього комплексу (розмір 3–5 хв, не менше 8 вправ) переслати відео фільм викладачу.

       Зразки відеосюжетів виконання комплексу фізичних вправ студентами (зразки відеосюжетівстудентів).

       Рекомендації щодо підбору комплексу, що складається з 8–10 вправ. Вправи дозуються з урахуванням таких факторів:

      1) фізичного розвитку та ступеня підготовленості організму;

      2) віку;

      3) характеру та навантаження вправ;

      4) температури повітря.

      Дозування вправ повинно бути таким, щоб забезпечувати вплив на організм з урахуванням загального стану здоров’я.

      Послідовність вправ комплексу повинна бути така:

      1) ходьба на місці чи в русі вперед з переходом на спокійний біг;

      2) вправи, що розминають м’язи рук (обертання руками, ривки);

      3) вправи, що розминають м’язи ніг (присіди, випади);

      4) вправи з нахилами вперед, у боки, вправи з поворотами тулуба вправо, вліво;

      5) вправи для м’язів рук (віджимання, підтягування);

      6) вправи на розтягування (махи ногами в різних напрямках);

      7) вправи для зміцнення м’язів черевного преса (підняття ніг, тулуба з положення лежачи на спині чи сидячи на підлозі, стільці);

      8) вправи для розвитку м’язів ніг (різні стрибки на місці);

      9) вправи для м’язів шиї (обертання, повороти і нахили голови);

     10) вправи спокійного характеру (ходьба, потягування).

     При складанні комплексу вправ можна брати:

     1–2 вправи на потягування;

     2–3 вправи, що діють на м’язи ніг;

     1–2 вправи, що діють на м’язи рук і плечового поясу;

     4–5 вправ, що діють на м’язи тулуба;

     1–2 вправи стрибкового характеру (після чого обов’язково ходьба), а потім 1–2 вправи спокійного характеру (на дихання, розслаблення тощо).

     Список і контакти науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання і спорту:

Безкоровайний Д. О. (армспорт, атлетична гімнастика) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Борисенко Н. В. (аеробіка, черліденг) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Власко С. В. (армспорт) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Горошко Н. І. (бадмінтон, настільний теніс) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Звягінцева І. М. (атлетична гімнастика, пауерліфтинг) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Клюка А. М. (волейбол, футбол) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Кравчук Є. В. (баскетбол) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Кулаков Д. В. (футбол, футзал) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Посипайко А.О. (волейбол) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Садовська І. Ю. (ЛФК, бадмінтон) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Стеценко Д. Ю. (бороьба) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Четчикова О. І. (пілатес) - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

   

    Розклад дистанційних консультацій, що проводять викладачі кафедри фізичного виховання і спорту. За участь у дистанційних тренуваннях студенти отримують додаткові бали, умови пояснює викладач групи.

     Оцінка робіт другого модуля з Фізичного виховання: «Дистанційне навчання» (100 балів): тест – до 20 балів, реферат – до 20 балів, 2 відео – до 30 балів за кожне. Плюс додаткові бали за участь у дистанційних тренуваннях тощо.

     Удосконалюємося, працюймо творчо та натхненно надалі, залишаючись вдома та бажаємо всім міцного здоров’я!


We have 232 guests and no members online