Наука

Биомеханика 1

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК КУЛЬТУРА
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА

        Сучасний стан України як суб'єкта міжнародної діяльності пов'язаний з новою роллю інформації в усіх сферах життєдіяльності, з якісно новим рівнем виробництва, переробки та розповсюдження інформації. У зв'язку з цим змінюються професійна кваліфікація, освітня структура суспільства, характер праці, а також роль і функції найважливішого елемента продуктивних сил - людини. Інтелектуальна і творча робота витісняє працю індивідуума, безпосередньо включеного до процесу виробництва. Основним знаряддям праці стає мислення. На перше місце виходить виробництво послуг, а на ринку послуг головною стає працю, спрямовану на отримання, обробку, зберігання, перетворення та використання інформації. У мотивації трудової діяльності набуває першочергового значення творче начало.

Помітно змінюються установки і парадигми психології праці: від оцінки реальної діяльності суб'єкта переходять до оцінки потенціалу людини, його свідомості, від ймовірної оцінки результативності праці у цілому - до успішності на конкретному робочому місці у певний період часу, від оцінки професійної придатності людини до професії в цілому - до оцінки її професійної успішності в широкому соціальному сенсі. Все це обумовлює необхідність ґрунтовного підходу до питання вдосконалення професійної освіти студентів, у тому числі засобами фізичної культури та спорту.


We have 248 guests and no members online