Наши публикації

   У цьому розділі представлені наукові публікації викладачів кафедри

    Всі матеріали надані безпосередньо авторами

     Безкоровайний Д. О.

1. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили розгиначів передпліччя у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. праць за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2008. – №5. – С. 37–40

2. Безкоровайний Д.О. Вікові зміни статичної витривалості литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8–14 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2007. – № 12. – С. 154–156

3. Безкоровайний Д. О. Вікові зміни статичної витривалості у школярів 15–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова.] – Харків, 2007. – № 12. – С. 8–11

4. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д.О.Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. С.С.Єрмакова]. – Харків, 2008. – №3. –
С.15–18

5. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили згиначів передпліччя та згиначів кисті у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2008. – №4. – С. 9–12

6. Безкоровайний Д.О. Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2010. – №1. –
С.34–38

7. КамаєвО. І. Влив експериментальної програми тренування з армспорту на силові показники основних м'язових груп 16–17-річних рукоборців / О.І.Камаєв, Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2013. – №1. – С. 13–16

8. Безкоровайний Д. О. Використання статичних вправ в армспорті / Д. О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 2 (55). – С. 15–17

9. Бескоровайный Д. А. Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте / Д. О. Безкоровайний // Фізичне виховання студентів. – Х., 2015. –
№ 5 – С. 9–15

10. Безкоровайний Д. О. Вплив статичних вправ на статичну силову витривалість 17–18-річних армспортсменів / Д. О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 8 (63). – С. 11–14

11. Безкоровайний Д. О. Вплив статичних вправ на розвиток показників сили / Д, О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 11 (66). – С. 19–21

12. Безкоровайний Д. О. Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі / Д. О. Безкоровайний, О. І. Камаєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2015. – № 5 (49). – С. 29–33

     Повєткін С. В.

13. Повєткін С. В. Східні єдиноборства в системі підготовки студентів / С. В. Повєткін // Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведениях : [сб. статей 7 междунар. конф.]. - Белгород-Харьков-Красноярск, 2011. - С. 134-138

14. Повєткін С. В. Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її сутність / С. В. Поветкін // Засоби навчальної та науково-дослідної работи : [зб.наук. праць]. Х., 2012. - № 38. С. 126-132

15. Повєткін С. В. Вікові особливості у студентів молодших курсів / С. В. Поветкін // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : [зб.наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди]. Х., 2012. - № 38. С. 221-226

16. Повєткін С. В. Розвиток потреби у мотиваційній сфері студентів молодших курсів / С. В. Повєнкін // Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE Актуальні питання сучасної психології. [зб.наук. праць Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка]. Суми, 2015. Т. 2, с. 107-113

17. Повєткін С. В. Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її сутність / С. В. Поветкін // Засоби навчальної та науково-дослідної работи :
[зб.наук. праць]. Х., 2012. - № 39. С. 126-132

     Бондаренко Т. В.

18. Бондаренко Т. В. Здоров’я та фізична культура у контексті концепції безпеки людського розвитку / М. О. Олійник, Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев // Науково-педагогічні проблеми фізичної : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 212–216

19. Бондаренко Т. В. Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 1. – С. 11–13

20. Бондаренко Т.В. Вплив методики диференційованого навчання на показники фізичного розвитку студенток-гімнасток / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 7. – С. 39 – 43

21.Бондаренко Т. В. Здоров’я студентів з точки зору економічної безпеки держави / Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 159–161

23. Бондаренко Т. В. Вивчення якості професійного відбору майбутніх менеджерів з туризму / Т. В. Бондаренко , О. О. Ястребов // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2012. – С. 122–124

24. Бондаренко Т. В. Витрати населення на ліки й харчування / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 83–85

25. Бондаренко Т. В. Дослідження витрат бюджету українцівна здоров’я / Л. А. Дружнікова, Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С22–25

26. Бондаренко Т. В. Навчальний курс «спорт: художня гімнастика» / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. − № 11. – С. 3–8

27. Бондаренко Т. В. Вивчення біологічного віку студентів / Т. В. Бондаренко, Т. О. Шандренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. - № 3. – С. 38–40

28. Любієв А. Г. Фізкультурно-спортивна освіта в системі підготовки сучасного інженера : навч. посібник / А. Г. Любієв, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – 208 с.

     Клочко В. М.

29. Клочко В. М. Ноосферна освітянсько-виховна генодігма освіти, спорту та здоров’я / В. М. Клочко, К. В. Кухтіна // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської. наук.- практ. конф. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. С. 33-48

     Кулаков Д. В.

30. Кулаков Д. В. Цільові чинники організації освітньо-виховної та спортивної роботи у ВНЗ / Д. В. Кулаков, К. В. Кухтіна // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської. наук.- практ. конф. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. С. 49-60

 


We have 239 guests and no members online