Наукові напрями

f2da18 15ac0a9de719407db22f7d5ab271a723

Мета роботи кафедри фізичного виховання ХНУМГ - сприяти формуванню соціально активної особистості майбутнього фахівця з оптимальним рівнем професійного здоров'я. Навчання базується на вимогах Державного стандарту вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристиках конкретної професії, інших нормативних документах.

Ціннісний потенціал фізичної культури та спорту використовується для формування особистості і характеру майбутнього фахівця, виховання і вдосконалення професійно важливих якостей і навичок управління професійною працездатністю, формування стійких навичок здорового способу життя, рекреації і психофізичної реабілітації, виховання культури дозвілля. Навчально-виховний процес базується на загальних дидактичних принципах педагогіки і закономірності спортивної підготовки.

Кафедра фізичного виховання і спорту має повний комплект науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та позанавчальної фізкультурно-спортивної діяльності студентів і співробітників університету. Науково-педагогічні працівники та тренери кафедри видають монографії, навчальні посібники, курси лекцій, робочі програми, методичні вказівки для теоретичних, методичних, практичних і самостійних занять. Вони призначені для студентів, які мають різний рівень і спрямованість професійних і фізкультурно-спортивних інтересів.

В останні роки найбільш актуальними є такі напрями науково-методичних досліджень і видавничої діяльності співробітників КФВіС:

1. Гендерний підхід до формування професійного здоров'я.

2. Формування прогресивного мислення студентів засобами фізичного виховання і спорту.

3. Використання соціокультурного потенціалу фізичної культури і спорту для формування особистості майбутнього фахівця.

4. Розробка приодних методик навчання і виховання студентів з урахуванням особливостей майбутньої професії.

5. Розробка методик використання видів спорту для виховання професійно важливих якостей і властивостей особистості.

6. Розробка індивідуальних програм професійно-прикладного відновлення та реабілітації.

 


We have 224 guests and no members online