Наши публикації

   У цьому розділі представлені наукові публікації викладачів кафедри

    Всі матеріали надані безпосередньо авторами

     Безкоровайний Д. О.

1. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили розгиначів передпліччя у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. праць за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2008. – №5. – С. 37–40

2. Безкоровайний Д.О. Вікові зміни статичної витривалості литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8–14 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2007. – № 12. – С. 154–156

3. Безкоровайний Д. О. Вікові зміни статичної витривалості у школярів 15–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова.] – Харків, 2007. – № 12. – С. 8–11

4. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили литкових м’язів та розгиначів тулуба у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д.О.Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. за ред. проф. С.С.Єрмакова]. – Харків, 2008. – №3. –
С.15–18

5. Безкоровайний Д.О. Розвиток сили згиначів передпліччя та згиначів кисті у школярів 8–17 років, які займаються армспортом / Д. О. Безкоровайний // Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теор. журн.] – Харків : ХДАФК, 2008. – №4. – С. 9–12

6. Безкоровайний Д.О. Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті / Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2010. – №1. –
С.34–38

7. КамаєвО. І. Влив експериментальної програми тренування з армспорту на силові показники основних м'язових груп 16–17-річних рукоборців / О.І.Камаєв, Д. О. Безкоровайний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. пр. за ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2013. – №1. – С. 13–16

8. Безкоровайний Д. О. Використання статичних вправ в армспорті / Д. О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 2 (55). – С. 15–17

9. Бескоровайный Д. А. Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте / Д. О. Безкоровайний // Фізичне виховання студентів. – Х., 2015. –
№ 5 – С. 9–15

10. Безкоровайний Д. О. Вплив статичних вправ на статичну силову витривалість 17–18-річних армспортсменів / Д. О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 8 (63). – С. 11–14

11. Безкоровайний Д. О. Вплив статичних вправ на розвиток показників сили / Д, О. Безкоровайний // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – № 11 (66). – С. 19–21

12. Безкоровайний Д. О. Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі / Д. О. Безкоровайний, О. І. Камаєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2015. – № 5 (49). – С. 29–33

     Повєткін С. В.

13. Повєткін С. В. Східні єдиноборства в системі підготовки студентів / С. В. Повєткін // Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведениях : [сб. статей 7 междунар. конф.]. - Белгород-Харьков-Красноярск, 2011. - С. 134-138

14. Повєткін С. В. Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її сутність / С. В. Поветкін // Засоби навчальної та науково-дослідної работи : [зб.наук. праць]. Х., 2012. - № 38. С. 126-132

15. Повєткін С. В. Вікові особливості у студентів молодших курсів / С. В. Поветкін // Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : [зб.наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди]. Х., 2012. - № 38. С. 221-226

16. Повєткін С. В. Розвиток потреби у мотиваційній сфері студентів молодших курсів / С. В. Повєнкін // Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE Актуальні питання сучасної психології. [зб.наук. праць Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка]. Суми, 2015. Т. 2, с. 107-113

17. Повєткін С. В. Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE Навчально-пізнавальна активність студентів молодших курсів та її сутність / С. В. Поветкін // Засоби навчальної та науково-дослідної работи :
[зб.наук. праць]. Х., 2012. - № 39. С. 126-132

     Бондаренко Т. В.

18. Бондаренко Т. В. Здоров’я та фізична культура у контексті концепції безпеки людського розвитку / М. О. Олійник, Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев // Науково-педагогічні проблеми фізичної : наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 212–216

19. Бондаренко Т. В. Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 1. – С. 11–13

20. Бондаренко Т.В. Вплив методики диференційованого навчання на показники фізичного розвитку студенток-гімнасток / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 7. – С. 39 – 43

21. Бондаренко Т. В. Влияние города на психическое и социальное здоровье студентов / Т. В. Бондаренко, Е. К. Камаева // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 108–109

22.Бондаренко Т. В. Здоров’я студентів з точки зору економічної безпеки держави / Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – С. 159–161

23. Бондаренко Т. В. Физическая культура – основной инструмент культуры здоровья / С. С. Ермаков, Г. Л. Апанасенко, Т. В. Бондаренко, С. Д. Прасол // Проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 11. - С. 31

24. Бондаренко Т. В. Социокультурное значение туризма / Т. В. Бондаренко, Е. Л. Панина // Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах: мат. підсумк. наук. конф. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.– Х. : ХНАУ, 2012. – С. 71–72

25. Бондаренко Т.В. Туризм как универсальное средство рекреации / Е. Л. Панина , Т. В. Бондаренко // Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах: мат. підсумк. наук. конф. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х. : ХНАУ, 2012. – С. 11–12

26. Бондаренко Т. В. Почему мы не становимся здоровыми и богатыми, а остаемся бедными и больными? / Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2012. – С. 55–57

27. Бондаренко Т. В. Вивчення якості професійного відбору майбутніх менеджерів з туризму / Т. В. Бондаренко , О. О. Ястребов // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2012. – С. 122–124

28. Бондаренко Т. В. Ценностный потенциал физической культуры и студенческого спорта / Т. В. Бондаренко, В. В. Кононова // Современные дидактические проблемы физической культуры и оздоровительные программы в образовательном пространстве вуза: матер. Междунар. студ. конф. – Белгород : БЮИМВД России, 2013. – С. 66–68

29. Бондаренко Т. В. Роль телесной культуры в формировании личности студента / Т. В. Бондаренко, К. О. Москалёва // Современные дидактические проблемы физической культуры и оздоровительные программы в образовательном пространстве вуза: матер. Междунар. студ. конф. – Белгород : БЮИМВД России, 2013. – С. 91–93

30. Бондаренко Т. В. Психофизиологические аспекты управления двигательной деятельностью / С. И. Крамской, Т. В. Бондаренко, Prusik Katarzyna, В. П. Зайцев // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : матер. Х Междунар. науч. конф. в 2 ч.– [Электронный ресурс]. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2014. - Ч. 1. - С. 189–201

31. Бондаренко Т. В. Дифференцированное использование методик с медико-биологической обратной связью / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, С. И. Крамской // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : матер. Х Междунар. науч. конф. в 2 ч. – [Электронный ресурс]. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2014. - Ч. 1. – С. 19–27

32. Бондаренко Т. В. Взгляд учёных, тренеров, педагогов и врачей на медико-педагогическое обеспечение спортивной тренировки женщин в футболе / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, С. В. Манучарян // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : матер. Х Междунар. науч. конф. в 2 ч. – [Электронный ресурс]. - Белгород : изд-во БГТУ, 2014. -Ч. 1. – С. 27–41

33. Бондаренко Т. В. Контроль и безопасность спортивной тренировки в женском футболе / В. П. Зайцев, Т. В. Бондаренко, С. И. Крамской // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : матер. Х Междунар. науч. конф. в 2 ч. – [Электронный ресурс]. - Белгород : Изд-во БГТУ, 2014. - Ч. 1. – С. 119 – 131

34. Бондаренко Т. В. Витрати населення на ліки й харчування / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 83–85

35. Бондаренко Т. В. Дослідження витрат бюджету українцівна здоров’я / Л. А. Дружнікова, Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С22–25

36. Бондаренко Т. В. Человеческий потенциал и смертностьв украине / В. П. Зайцев, Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 106–108

37. Клочко В. М. Самооценка функций высшей нервной деятельности студентов / В. М. Клочко, Т. В. Бондаренко // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – С. 124–128

38. Бондаренко Т. В. Проблемы внедрения дифференцированного обучения на кафедрах физического воспитания вузов / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, С. И. Крамской, М. А. Полякова, Аль Ражаби Ихаб // Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма, состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: сб. матер. Междунар. симпозиума Сибир. гос.аэрокосм. ун-т имени академика М.Ф. Решетнёва. – Красноярск: РИО СФУ, 2008. – Ч. 1. – С. 254-256

39. Бондаренко Т. В. Художественная гимнастика в рамках программы «спорт для всех» / Т. В. Бондаренко, В.П. Зайцев, С.И. Крамской // Организация и методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: сб. науч.-метод. матер. конф. кафедр ФВиС Ассоциации строительных вузов. – Вып. 2 / [под ред. Л. М.Крыловой]. – М.: МГСУ, 2009. - С. 100-105

40. Бондаренко Т. В. Опыт применения дифференцированного обучения в художественной гимнастике / Т. В. Бондаренко, В. П.Зайцев, М.А.Полякова // Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма, состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: сб. матер. междунар. симпозиума / Сибирский гос.аэрокосм. ун-т. – Красноярск: РИО СФУ, 2008. – Ч. 1. - С. 254–256

41. Бондаренко Т. В. Навчальний курс «спорт: художня гімнастика» / Т. В. Бондаренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. − № 11. – С. 3–8

42. Бондаренко Т. В. Место физической культуры в системе «здоровый человек – здоровое общество – здоровая природа» / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, С.И. Крамской // Культура физическая и здоровье. – Воронеж, 2008. - № 1 (15). – С. 34 – 41

43. Бондаренко Т. В. Гендерный подход к образованию по физическому воспитанию / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев , Н. А. Олейник и др. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. трудов / под ред. С. С. Ермакова. – Х. : ХГАДИ, 2009. - № 3. – С. 83–91

44. Бондаренко Т. В. Использование здоровьесберегающих технологий для формирования целостного мышления студентов и реализации принципа устойчивого развития / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, С. В. Манучарян // Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях : сб. стат. I междунар. науч. конф. – Белгород-Красноярск-Харьков: Изд-во ХГАДИ, 2008. – Ч. 1. – С. 14–18

45. Бондаренко Т. В. Актуальность профессиональной направленности программ рекреации для будущих инженеров / Т. В. Бондаренко, А. Л. Нефёдова // Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях //сборник статей II международ- ной научной конференции, 27 ноября 2009 года. – Белгород-Красноярск- Харьков, 2009. – С. 13–18

46. Бондаренко Т. В. Вивчення біологічного віку студентів / Т. В. Бондаренко, Т. О. Шандренко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. - № 3. – С. 38–40

47. Бондаренко Т. В. Инвайроментальная направленность физического воспитания и его место в системе ноосферного образования / Т. В. Бондаренко, Н.А.Олейник, В. П. Зайцев, С.И. Крамской // Физическое воспитание студентов творческих специальностей:сб. науч. тр. под ред. С.С.Ермакова. –Харьков: ХГАДИ, 2008. - № 3. – С. 83–93

48. Бондаренко Т. В. Практические аспекты применения тестирования в системе дифференцированного обучения на кафедрах физического воспитания вузов / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, В. Б. Евсютина, М. А. Полякова, Лакхаль Надия // Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма, состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: сб. матер. Междунар. симпозиума Сибир. гос.аэрокосм. ун-т имени академика М.Ф. Решетнёва. – Красноярск: РИО СФУ, 2008. – С. 275-277

49. Бондаренко Т. В. Индивидуализация физкультурно-оздоровительной работы с девушками на примере дифференцированного обучения в художественной гимнастике / Т. В. Бондаренко, В. П. Зайцев, В. Б. Евсютина // Высшее образование: опыт, проблемы, перспективы: Сб. докл. Всероссийской науч.-практ. конф. – Ч. IV. – Губкин: БГТУ, 2008. – С. 27–31

50. Бондаренко Т. В. Гендерный подход как основа индивидулизации обучения по физическому воспитанию в вузе /  Бондаренко Т.В., Н. А. Олейник, В. П. Зайцев, С. В. Манучарян // Высшее образование: опыт, проблемы, перспективы: сб. стат. Всероссийской науч.-практ. конф. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2008. – Ч. IV. – С. 95–99

51.  Олейник Н. А. Физическая культура в алгоритме здоровьеформирующих технологий (теоретические и педагогические взгляды): монография / Н.А.Олейник, Т.В.Бондаренко, В.П.Зайцев,С.И.Крамской;под ред. В.П.Зайцева. – Х.: ХГАФК, 2008. – 240 с.

52. Зайцев В. П. Здоровьеформирующие технологии в контексте гендерного подхода: коллективная монография / В.П. Зайцев, Н.А. Олейник, С.И. Крамской, А.Я. Цыганенко, В.И. Лупальцов, И.К. Сосин, Т.В. Бондаренко, С.В. Манучарян, Э.А. Дармофал, М.А. Полякова, В.Б. Евсютина; под ред. Н.А. Олейника, В. П. Зайцева. – Харьков: ХГАФК, 2009. – 226 с.

53. Головченко Г. Т. Формирование личности специалиста средствами физического воспитания: Учебное пособие / Г. Т. Головченко, Т. В. Бондаренко. – Х., ИВМО «ХК», 2001. – 156 с.

54. Любиев А. И. Историко-философские и методические аспекты физической культуры Китая : учеб. пособие / А. И. Любиев, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов. – Х. : ХНТУ «ХПИ», 2008. – 216 с.

55. Любиев, А. И. Здоровье нации, традиции, эволюция общего и физкультурного образования в эпоху глобализации Запада и Востока : учеб.пособие / А. И. Любиев, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов. – Харьков: ХНТУ «ХПИ», 2010. – 268 с.

56. Любієв А. Г. Фізкультурно-спортивна освіта в системі підготовки сучасного інженера : навч. посібник / А. Г. Любієв, Т. В. Бондаренко, А. С. Горлов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – 208 с.

     Клочко В. М.

57. Клочко В. М. Ноосферна освітянсько-виховна генодігма освіти, спорту та здоров’я / В. М. Клочко, К. В. Кухтіна // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської. наук.- практ. конф. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. С. 33-48

     Кулаков Д. В.

58. Кулаков Д. В. Цільові чинники організації освітньо-виховної та спортивної роботи у ВНЗ / Д. В. Кулаков, К. В. Кухтіна // Актуальні питання освіти, спорту та здоров'я у вищих навчальних закладах: матеріали I Всеукраїнської. наук.- практ. конф. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. С. 49-60