Історія

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФИЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

DSC 02321Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Заслужений майстер спорту України Безкоровайний Дмитро Олександрович

     Еволюція кафедри. Восени 1934 року Всесоюзний комітет вищої технічної освіти розробив, а Народний комітет затвердив план розвитку і обладнання кабінетів і аудиторій, на підставі якого в інституті в 1934 році був створений військово-фізкультурний кабінет. На підставі Наказу Управління будівельних вузів Міністерства вищої освіти СРСР № 126 від 15 червня 1949 була створена кафедра фізичного виховання на чолі з Линдарь Н. Т.

     У 1965-66 навчальному році кафедра була віднесена до навчальної частини інституту, а з 1968-69 навчального року вона входить до складу інженерно-економічного факультету Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ). У 1972 році відкривається навчально-спортивна база інституту, розташована в лісопарковій смузі. З 1988 навчального року кафедра була включена до складу факультету електропостачання та  освітлення міст (ЕОМ).

      У 1978 році завідувачем кафедри фізичного виховання і спорту став Космачевський Геннадій Вікторович, який очолював кафедру більше 20 років. Його змінив в 1999 році доцент кафедри Луцик Володимир Леонідович.

      З 2000 по 2015 роки кафедру ФВіС очолював кандидат технічних наук, професор, майстер спорту СРСР з класичної боротьби, академік Міжнародної академії біоенерготехнологій Клочко Валерій Михайлович.

      З 2015 року кафедру очолив кандидат наук з фізичного виховання і спорту, Заслужений майстер спорту України - Безкоровайний Дмитро Олександрович.

      Сьогодні наші студенти мають можливість займатися, підтримувати свою фізичну форму і професійну працездатність у новому навчально-спортивному корпусі, перший камінь у будівництво якого було закладено 24 червня 1991 року. Восени 1998 року відбулося урочисте відкриття корпусу. Символічний Золотий ключ від скарбниці фізкультурно-спортивних знань і спортивних досягнень на відкритті корпусу кафедрі фізичного виховання і спорту вручив ректор Академії Шутенко Леонід Миколайович.

      За минулі роки в Університеті відбулося оновлення форм, методів і засобів спортивно-фізкультурного руху, що впливає на процеси спортивному житті і виховання студентів. Зареєстровані неолімпійські види спорту: армспорт, таеквондо, кікбоксинг, карате, футзал, і багато інших. Кафедра фізичного виховання і спорту береже традиції спортивного минулого держави й Університету, йде далі під ефективною ідеологією, що сформована і проведена керівництвом ХНУМГ: «Ми повинні все робити краще, ніж інші. Ми всі веслярі одного човна в бурхливій течії річки знань. Як тільки ми перестаємо все синхронно працювати, нас віднесе назад». Ця теза є організаційним та змістовною частиною концепції якості роботи кафедри ФВіС, мотивує інноваційні зрушення і підвищення ефективності навчально-виховного та спортивно-тренувального процесу, які забезпечуються професійно підготовленим науково-педагогічним колективом кафедри.

     Мета роботи кафедри ФВіС - виховання здорового конкурентоздатного фахівця з відчуттям відповідальності перед державою за стан свого професіоналізму та професійної працездатності. Для досягнення державних цілей, ми забезпечуємо психічне, фізичне, соціальне і технологічне здоров'я студентської молоді; виховуємо соціально активну, вольову молодь - лідерів, організаторів, здатних швидко адаптуватися у сучасному конкурентному житті; формуємо у студентів звичку до здорового способу життя; вчимо студентів управлінню професійною працездатністю; розширюємо соціальний і біоенергетичний світогляди майбутніх фахівців; організуємо активне масове спортивне і оздоровчо-масове дозвілля студентів і співробітників Університету. На кафедрі викладається дисципліна «Фізичне виховання» з акцентом на елективні (за вибором студентів) форми і методи клубного спорту.

    Основа навчально-освітньої діяльності КФВіС - корпоративна педагогічна культура як якісна інтегративна характеристика педагогічно виховного процесу університету, соціальна програма інтегративного і координуючого педагогічного процесу, єдність безпосередньої діяльності НПР з передачі накопиченого соціального досвіду, сукупності цінностей, уявлень про світ і правил поведінки для всіх членів суспільства - студентів і НПР. Ця діяльність спрямована на розвиток і закріплення у студентів знань, умінь і навичок, специфічних технологій передачі педагогічної культури від одного покоління студентів до іншого, з метою підвищення якості та ефективності виховання, освіти, навчання і наукового самовдосконалення майбутніх конкурентоспроможних фахівців. Педагогічна культура нерозривно пов'язує наукову, виховну, освітню системи та систему самовдосконалення студентів у формах педагогічного менеджменту, педагогічного маркетингу та педагогічної логістики у фізичному вихованні і спорті. Процес навчання, оздоровлення, виховання і спортивної освіти студентської молоді обґрунтовується в науково-дослідницьких і науково-методичних розробках НПР кафедри, науково-дослідних роботах студентів.

     Участь у позанавчальних спортивних заходах. Щорічно КФВіС планує і організовує понад 100 позанавчальних спортивних заходів, в яких бере участь понад 1500 студентів і співробітників ХНУМГ. Так за період 2015-2018 рр. студенти ХНУМГ прийняли участь у міжнародних і всеукраїнських змаганнях: Чемпіонати та кубки світу, Чемпіонати та кубки Європи, міжнародні турніри - 38 студентів; Чемпіонати та кубки України - 74 студента; Чемпіонати та кубки Харківської області та Спартакіади ВНЗ - 492 студента. Всього виступило за університет за 2015-2018 рр. - 834 студента. Призерами змагань стало 260 студентів. Статистика наведена в скорочених показниках згідно з вимогами обласного огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту в номінації «Вищі навчальні заклади III-ІV рівнів акредитації». З початку дії конкурсу, 2005-2006 навчальний рік, ХНУГХ постійно стає призером конкурсу і з незначним відривом (150-200 очок з 16 150) відстає від ХДАФК і НЮУ і випереджає інші 26 ЗВО Харкова в т.ч. які мають спортивні факультети.

     Жодне досягнення світового або європейського рівня неможливо без впровадження новітніх наукових технологій. Переможці та призери змагань міжнародного рівня підтверджують наявність унікального генофонду української нації і міжнародний рівень науково обґрунтованих оздоровчих та інноваційних спортивних технологій НПР КФВіС і тренерсько-дослідного складу.